Menselijke sporen / Human trails

Werkproces

Sporen van menselijke aanwezigheid op straat en in de natuur, zwerfvuil is deel van onze omgeving. Ik vraag me af waarom het daar ligt en hoe het daar is gekomen.

Hoeveel mensen op de wereld zijn zich bewust van de schade die onze afvalstoffen veroorzaken voor al het leven op aarde. Zwerfvuil vormt daar ook een onderdeel van, Plastic wordt niet afgebroken maar valt heel langzaam in nano deeltjes uiteen, waar het terecht komt in de bodem, het water en de atmosfeer en een bedreiging vormt voor al het leven op aarde.. .